Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe same mogą ustalać zasady postępowania mieszkańców. Nigdzie nie jest powie-dziane, w jakich godzinach nie wolno kosić trawnika zbyt głośną kosiarką, czy używać wiertarki albo piły do cięcia drzew.
Powszechnie przyjęło się, że cisza nocna trwa od godziny 22 do 6 rano.
Przepisy ustalają dopuszczalny poziom decybeli w zabudowaniach mieszkaniowych wielorodzinnych – 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy. Kto przekracza ten poziom, ewidentnie narusza prawo, a konkretnie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
Właściciel nieruchomości odpowiada za czystość w bezpośrednim sąsiedztwie swojej nieruchomości, np. powinien sprzątać chodnik wzdłuż posesji – oczyszczać ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń. W osiedlach za czystość odpowiadają zarządcy, a członkowie spółdzielni lub wspólnoty muszą uczestniczyć w kosztach związanych z utrzymaniem czystości nieruchomości, proporcjonalnie do udziałów, jakie w niej posiadają.
Na budowę ogrodzeń nie jest potrzebne pozwolenie z wyjątkiem tych przylegających do dróg publicznych, ulic i placów, a także ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2,20 m.
Samo grillowanie nawet na balkonie nie jest karalne. Ale kiedy dym i zapachy są dla sąsiadów uciążliwe, mogą oni wezwać policję albo straż miejską. Za pierwszym razem pewnie skończy się na pouczeniu, następna interwencja zakończy się mandatem do 500 zł. A w ogóle każdy sąsiad musi powstrzymywać się od emisji i imisji dźwięku, zapachu, dymu, wody na sąsiadujący obszar, jeśli powoduje to utrudnione korzystanie ze swojej własności przez sąsiada.
Kto drażni lub płoszy psa i doprowadza do tego, że staje się on niebezpieczny, podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany.
Obowiązuje rozporządzenie nakazujące uzyskanie w gminie zezwolenia na posiadanie psa rasy, którą uznano za agresywną. Do takich ras zaliczono m.in. amerykańskie pit- bullteriery i buldogi, dogi argentyńskie, rottweilery, owczarki kaukaskie, moskiewskie stróżujące. Posesje i mieszkania, gdzie są takie psy, powinny być oznakowane tabliczkami „Uwaga, zły pies”, a ogrodzenie zrobione wyjątkowo solidnie.