Należy zacząć od dzielnico­wego, który powinien przeprowadzić z nimi stosowną rozmowę. Jeśli to nie pomoże, trzeba wezwać patrol, kiedy sąsiedzi „będą w akcji”. Można też poprosić straż miejską albo administratora. Jeśli i te interwencje nie odniosą skutku, w końcu trzeba sąsia­dów podać do sądu o zakłócanie porządku, a może nawet starać się o ich eksmisję. Kodeks wykroczeń podaje, że zakłócaniem po­rządku są np. hałaśliwe imprezy, awantury w mieszkaniu i na klat­ce schodowej, notoryczne hałasowanie w godzinach ciszy nocnej (od 22 do 6), uszkadzanie wind, zsypów na śmieci, malowanie sprayem po ścianach, wybijanie szyb.

Kto odpowiada za wyrządzoną szkodę?

Obowiązuje zasada, że za spowodowanie szkody odpowiadają:

ten, kto ją wyrządził;
rodzice, jeśli szkodę wyrządziło ich dziecko;
dziecko, jeśli już ukończyło 13 lat;
właściciele psów, kotów i innych zwierząt niezależnie od te­go, czy w chwili wyrządzania szkody zwierzę było pod ich opieką, czy nie. Odpowiedzialność za szkodę oznacza, że jej sprawca lub osoba odpowiedzialna za sprawcę, muszą tę szkodę naprawić. Jeśli tego nie zrobią, poszkodowany może skierować sprawę do sądu.