,,Upatrzyliśmy sobie piękną działkę, na której chcemy postawić dom naszych marzeń. Okazało się jednak, że są problemy z wyznacze­niem granic działki, bo jeden z właścicieli gruntu obok nie przyj­muje do wiadomości ustaleń geodety, upiera się przy jakiejś dawnej granicy, ale nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzałyby je­go stanowisko. Jak najprościej uniknąć konfliktów z przyszłym są­siadem?”

Jola i Andrzej z Sierakowa

Jeśli granice gruntów z jakiegokolwiek powodu stały się sporne, a nie można tego wyjaśnić na pomocą prawnej dokumentacji, wówczas przyjmuje się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby jednak i takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między właścicielami sąsiadujących posesji, trzeba zwrócić się do sądu, który wyda w tej sprawie stosowne orzecze­nie. Sąd może przy tym zasądzić jednemu z właścicieli odpowied­nią dopłatę pieniężną.

Droga konieczna:

Takie drogi najczęściej służą sąsiadom, których działki położone są z dala od drogi publicznej. Jeśli przez działkę przechodzi dro­ga ustalona jako tzw. droga konieczna, właściciel gruntu nie mo­że uniemożliwiać sąsiadom korzystania z niej. Jednak za ustano­wienie drogi koniecznej właścicielowi gruntu należy się wynagro­dzenie.