W imię postulowanej rewizji stosunku krytyki do książek dla dzieci i młodzieży wystąpili: K. Beylin, S. Beylinówna, M. Dą­browska, S. Furmanik, W. Husarski, J. Korczak, M. Kuncewi­czowa, J. Mortkowiczowa, H. Mortkowiczówna, H. Naglerowa, W. Rzymowski. Krytyka literacka, podejmując ocenę tekstów adresowanych do dzieci i młodzieży, dość rzadko kierowana jest do właściwych adresatów. Znacznie częściej odwołuje się do odbiorców-pośred- ników, czyli do dorosłych, od których zależą wybory czytelnicze dzieci. Apeluje także do autorów i wydawców. Te właśnie, adre­sowane do dorosłej publiczności wypowiedzi o literaturze dla dzieci i młodzieży wyznaczają jej miejsce w świadomości lite­rackiej. I niezależnie od tego, czy krytyk uwzględnia świadomość literacką dzieci, czy też ją pomija, można na podstawie owych wypowiedzi określić prawa, na jakich funkcjonuje literatura dla dzieci.